Umowa leasingu

Umowa leasingu

Umowa Umowa jest to rodzaj porozumienia pomiędzy minimum dwiema stronami. Stronami umowy może być także więcej podmiotów. Poprzez umowę strony ustalają swoje prawa i obowiązki. Umowa leasingu Definicje umowy leasingu regulują przepisy kodeksu cywilnego. Jest to umowa, która musi być…

Read More