Który kredyt wybrać?

Który kredyt wybrać?

KREDYT – definicja

Poprzez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu1.

POPULARNE KREDYTY JAKIE MOŻE WZIĄĆ OSOBA PRYWATNA:

1. KREDYT GOTÓWKOWY

Umowa kredytu gotówkowego zakłada przekazanie kredytobiorcy gotówki. Umowa kredytu gotówkowego nie definiuje celu, na który jest wzięta. Kredytobiorca nie musi zatem wskazywać celu, na który ma zamiar przeznaczyć gotówkę pochodzącą z kredytu gotówkowego.

2. KREDYT BEZGOTÓWKOWY

Kredytu bezgotówkowego zakłada przelanie na konto kredytobiorcy kwoty kredytu. Poza sposobem przekazania środków nie różni się niczym od kredytu gotówkowego. Ze względu na obrót bezgotówkowy jest jednak bezpieczniejszą formą.

3. KREDYT HIPOTECZNY

Ma z góry określony cel. Kredyt hipoteczny otrzymamy na sfinansowanie zakupu nieruchomości mieszkalnej. Jest kredytem długoterminowym. Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest ustanowienie hipoteki na rzecz banku, z którego bierzemy kredyt.

4. KREDYT BUDOWLANO – HIPOTECZNY

Ma z góry określony cel. Kredyt hipoteczny otrzymamy na sfinansowanie budowy nieruchomości mieszkalnej. Jest kredytem długoterminowym. Zabezpieczeniem kredytu również jest ustanowienie hipoteki na rzecz banku, z którego bierzemy kredyt.

5. KREDYT KONSUMPCYJNY

Specjalny typ kredytu, który opiewa najczęściej na kwoty kilku – kilkunastu tysięcy złotych. Przeznaczany jest głównie na wydatki i potrzeby bierzące np. zakup sprzętu RTV, remont mieszkania, zakup samochodu. Gwarancją spłaty kredytu są dochody kredytobiorcy. Przy tym rodzaju kredytu pieniądze często nie trafiają do rąk kredytobiorcy, a bezpośrednio do osoby bądź firmy sprzedającej usługę czy produkt.

6. KREDYT KONSOLIDACYJNY

jak sama nazwa wskazuje, służy do konsolidacji zobowiązań. Ułatwienie dla osób z dużą liczbą zaciągniętych kredytów – umożliwia zamianę ich na jeden dług.

7. KREDYT ODNAWIALNY

otwarta na jakiś czas linia kredytowa związana z bieżącymi wydatkami, która może się automatycznie odnawiać po upływie okresu kredytowania.

8. KREDYT REFINANSOWY

kredyt hipoteczny służący do spłaty innego kredytu – często również hipotecznego.

 

1 Art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 2017 poz. 1876).

Wpis we współpracy z Habza Finanse.

Dodaj komentarz