Alimenty – finanse, wysokość i zajęcie komornicze.

Alimenty – finanse, wysokość i zajęcie komornicze.

Między rozstającymi się małżonkami zazwyczaj istnieje wiele kwestii spornych. W większości przypadków dotyczą one aspektu finansowego. Podział majątku, dóbr, nieruchomości czy aut po nieudanych próbach polubownego wyjścia z sytuacji rozstrzyga sąd. Zanim wyda on ostateczny wyrok musi przeanalizować wiele kwestii, które nie zostały przedyskutowane przez obie strony. Gdy małżonkowie doczekali się wspólnych dzieci sytuacja się znacząco komplikuje. Kwestie podziału obowiązków, praw rodzicielskich, stałego zamieszkiwania nieletnich a finalnie alimentów mogą być bardzo emocjonalne. Zwłaszcza, gdy rodzice nie są w stanie samodzielnie decydować o najbliższej przyszłości swoich pociech. W naszym artykule skupimy głównie na finansach związanych z alimentami. Na podstawie jakich kryteriów zostają przydzielone? Od czego zależy ich wysokość? Jak respektowane są możliwości finansowe obu małżonków? Na te i wiele innych pytań znajdziecie odpowiedź właśnie tu!

1. Wysokość alimentów.

W założeniach przyjmijmy, że opieka nad dzieckiem została przyznana matce, zaś ojciec ma obowiązek alimentacyjny. Taki schemat rozstrzygania spraw jest niezwykle popularny w polskim sądownictwie. Nie istnieje ani minimalna ani maksymalna wysokość alimentów. Nie ma też odgórnie opracowanego schematu ich przyznawania, ponieważ wszystko zależy od danej sytuacji obu stron. Jedną z decydujących kwestii jest wiek dziecka. Przyjęło się, że wysokość alimentów może być wyższa jeżeli sprawa dotyczy starszego dziecka, ponieważ jego potrzeby mogą być większe. Pamiętajmy jednak, że koszty utrzymania dziecka spoczywają na obu rodzicach. Sąd podczas procesu ustala faktyczne potrzeby dziecka, do których zaliczać się może: wyżywienie, koszty związane z edukacją, odzież. Kluczowa jest także wysokość wynagrodzenia obu rodziców. Jeżeli rodzic, na którego spada obowiązek alimentacyjny, wykazuje dochody znacząco odbiegające od jego wykształcenia i możliwości, sąd może ustalić jego potencjalne możliwości finansowe i wziąć pod uwagę ustalając miesięczną kwotę alimentów.

2. Egzekucja alimentacyjna.

W przypadku nie wywiązywania się jednego z rodziców z obowiązku alimentacyjnego i nie respektowania orzeczenia sądowego, do sprawy angażuje się komornika. O egzekucji alimentów przez komornika w pierwszym etapie decyduje sąd. Dzieję się tak na skutek braku terminowego regulowania należności w pełnych kwotach ustalonych przez sąd. W sytuacji, gdy komornik nie ma możliwości zajęcia majątku pozwanego, ponieważ ten nie dysponuje jakimikolwiek zasobnościami, należy rozpocząć kolejny etap odzyskiwania należności. Rodzic, posiadając zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji komorniczej, może ubiegać się o odzyskania świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

Dodaj komentarz